Elite Development Program

Khoá đào tạo vào thứ Bảy hàng tuần tại TP. HCM, cung cấp các khoá đào tạo cơ bản về phát triển thương hiệu bởi top local CMOS và Agency Executive Directors, và đồng thời nâng cao với các chủ đề liên quan đến con người từ năm 2021 được dẫn dắt bởi các industry thought leaders.

Eliters qua các năm

Nhấn vào ảnh để xem bài thông báo chính thức trên Facebook