Cấu phần Young Marketers

Young Marketers là một nền tảng xã hội, phi thương mại nhằm truyền cảm hứng, tìm kiếm và xây dựng những purposeful marketers trong tương lai tại Việt Nam và hơn thế nữa kể từ nằm 2013, bao gồm:

Young Marketers
Contest

Young Marketers là cuộc thi thường niên dành cho những marketers trẻ, nhắm đến sinh viên và first jobbers để tìm ra những ứng viên phù hợp cho chương trình Young Marketers Elite Development Program.

Đọc thêm

Elite Development
Program

Elite Development Program là khoá đào tạo vào cuối tuần, tại TP. HCM, cung cấp các khoá đào tạo cơ bản về phát triển thương hiệu bởi top local CMOs và Agency Executive Directors, và đồng thời nâng cao với các chủ đề liên quan đến con người từ năm 2021 được dẫn dắt bởi các industry thought leaders.

Đọc thêm

Young Marketers
Podcast

Chuỗi podcast chia sẻ những kiến thức marketing nền tảng #Back2Fundamental qua những câu chuyện thực tế, bài học thực tế.

Đọc thêm

Ban chủ nhiệm

Hùng Võ

Founder, Young Marketers
2021 APAC, TOP 50 CMOs

Phạm Nhã Uyên

Managing Partner, Young Marketers
CEO, Provence

Đặng Thị Hoài An

Co-founder, Young Marketers
Senior Director of Growth and new platform,
Dentsu Redde

Tham khảo bài dự thi các năm

Đối tác

Đối tác truyền thông
Đối tác chiến lược