Nộp Bài Dự Thi

Lưu ý

Đề thi sẽ được công bố vào lúc 21:00 ngày 05/10/2018 tại fanpage Young Marketers. Mỗi cá nhân dự thi sẽ phải thực hiện một bài presentation/PPT với số lượng tối đa 15 slide nội dung (không bao gồm slide giới thiệu, slide agenda và slide thank-you).

Trước 21:00 ngày 26/10/2018 thí sinh sẽ phải up bài dự thi trên slideshare và submit đường link kèm thông tin cá nhân trên website www.youngmarketers.vn (trang web sẽ được chính thức mở lại sau ngày 20/10)

Bài dự thi chỉ hợp lệ khi link slideshare được đặt tên theo cú pháp: Young Marketers 7 + Tên cá nhân dự thi, và thông tin cung cấp khi đăng ký là chính xác.

BTC Young Marketers sẽ gửi email xác nhận nộp bài thành công trong 48 tiếng từ khi nhận được bài dự thi.

Kết quả TOP 30 sẽ được công bố vào 21h, 31/10/2018 trên fanpage Young Marketers.

(*) Vòng Loại dự kiến sẽ được chấm với 5 cụm với 10 senior marketer là thành viên BGK để chọn ra top 30 (top 6 mỗi cụm)