GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
ELITE DEVELOPMENT PROGRAM

Young Marketers Announces The Factors And Qualities To Be Seeking For In An Eliter Of Season 2022

A. Must Have

- Authentic and genuine
- Respectful
- Good common sense
- Logical thinking
- Imaginative
- Open to new perspectives
- Human positive curious

B. An Advantage

- Critical thinking
- Strategic thinking
- Creative
- Emphathetic
- Fast learning
- Resilent
- Strong language competencies

C. Huge Advantage

- Compassionate
- Clear identity/ have an edge/ distinctive
- Visionary
- Strong adversity
- Wide knowledge
- Something genius

Gửi tới các bạn marketers trẻ, nếu các bạn cảm thấy bản thân mình có đam mê trên hành trình theo đuổi và trở thành những lãnh đạo marketing có trách nhiệm, đừng ngần ngại đăng ký tham giá cuộc thi Young Marketers 10 – mùa đặc biệt – và trở thành một phần của đại gia đình Young Marketers Elite Development Program nhé        


Young Marketers 10 Juries